Správných odpovědí přišlo několik desítek, vyhrát ale může pouze jediný.

Prozradím vám odpověď:

sobota 27.4.2013

Vylosovali jsme:

A. Salákovou

Vítězi zašleme presskit a vy se můžete těšit na další soutěž!

Olie